MİSYON
Orman  ve  orman  kaynaklarını  her  türlü  tehlikelere  karşı  korumak,  doğaya  yakın  bir
anlayışla  geliştirmek,  ekosistem  bütünlüğü  içinde  ve  topluma  çok  yönlü  sürdürülebilir
faydalar sağlayacak şekilde yönetmek.

VİZYON
İnsana,  doğaya  ve  çevreye  duyarlı,  sürdürülebilir  orman  yönetimini  sağlayan  şeffaf  ve
saygın bir kurum olmak.

STRATEJİK AMAÇLAR
Stratejik Amaç 1: Ormanların Korunması
Ormanları,  orman sayılan yerleri ve bu yerlerdeki biyolojik çeşitliliği, her türlü biyotik ve
abiyotik zararlılara karşı korumak.
Stratejik Amaç 2: Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi
Mevcut ormanları geliştirmek, verimliliğini artırmak ve alanlarını genişletmek.
Stratejik Amaç 3: Orman Kaynaklarından Faydalanma
Ormanların ürettiği mal ve hizmetlerden toplumun gelişen ve değişen beklentilerini en üst
düzeyde karşılamak, ormanlardan çok yönlü ve sürdürülebilir şekilde faydalanmak.
Stratejik Amaç 4: Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi
Sürdürülebilir  orman  yönetimini  sağlamaya,  daha  hızlı  ve  kaliteli  hizmet  sunmaya,
belirlenen stratejik amaçlara ulaşmaya yönelik kurumsal gelişimi sağlamak.