Amacı

FSC; Dünyadaki tüm ormanların en uygun şekilde yönetilmesini teşvik etmek, ormancılığın sürdürülebilir orman yönetimi ilkelerine göre yürütülmesine yardımcı olmak, orman alanlarının korunmasını ve kalıcı varlığını sağlamak, bu uygulamaların uluslararası anlamda yaygınlaşmasını amaçlayan bir paydaşlar sistemidir.
ü Çevresel şartlara uygun orman yönetiminin amacı; kereste ve kereste dışı orman ürünlerinin ormanın biyolojik çeşitliliğine, verimliliğine ve ekolojik süreçlerine zarar vermeden elde edilmesidir.
ü Sosyal açıdan fayda sağlayan orman yönetiminin amacı; yerel halkın ve toplumun uzun vadede orman ve orman ürünlerinden fayda sağlayacağı, ancak bu kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekleyen uzun dönemli yönetim planlarına da katılımda bulunacağı sistemlerin kurulmasıdır.
ü Ekonomik açıdan fayda sağlayan orman yönetiminin amacı; ormanlara yönelik her türlü müdahalenin, içinde bulunduğu ekosistemi ve toplumun dengesini bozmayacak derecede kar amacı güdülerek yapılmasıdır.
Bu amaçlara ulaşmak için uluslararası standartlar belirlenmiştir.

 

Sağladığı Faydalar

 

 • Uluslararası bir organizasyon olan FSC orman konusunda değişik paydaşları bir araya getirerek sorumlu orman yönetimi sistemini oluşturmayı ilke edinmiştir.
 • Demokratik ve şeffaf bir kuruluş olması dolayısıyla, ülkeler arası tanınırlığı sayesinde, ulusal birer hazine olan ormanların riske atılmadan uygun orman yönetimi altına alınmasını sağlar.
 • Dünya üzerinde doğru orman yönetimiyle elde edilen ürünler FSC logosuyla tanınırlar.
 • FSC; pazarlama programları ve bilgi sağlama hizmetleriyle, doğru orman yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması için hizmet verir.
 • FSC sertifikalı ürünlerin yeni piyasalara ulaşma şanslarını ortaya koyar.
 • Sorumlu orman yönetimi konusunda çalışmalar yapan orman çalışanları, faydalanıcıları, orman ürünleri üretimi yapan şirketler, sosyal ve çevre konulu çalışmalar yapan STK’lar gibi pek çok tarafın bir araya getirilmesini sağlar.
 • Gelecek nesillerin ormanlardan daha fazla faydalanabilmesi için çalışmalar yapar. Orman yönetiminin önemini ortaya koyar ve gelecekte daha da geliştirilebilecek bir konu olduğunun altını çizer.
 • Yerel halkın ve orman çalışanlarının haklarının korunmasına yardımcı olur.
 • Ulusal hazine sayılan orman arazilerinin ve tehlike altındaki vahşi hayatın korunması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak için çalışır.
 • FSC sertifikalı ürünlerin yasal ve iyi orman yönetimi yapılmış alanlardan gelmiş olmasının avantajının ortaya konulmasını sağlar.
 • İyi orman yönetimi için yerel, ulusal ve uluslararası bazda devlet desteği alınmasını kolaylaştırır